pažįsti

pažįsti
pažį́sti vksm. Vai̇̃kas paži̇̀nda ir miẽga.

.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pažįsti — 1. intr. R, MŽ, S.Dauk, Rtr, NdŽ, Asv, Slk pasisotinti žindant: Vaikas kap pažinda, tai vė miegti Pns. Veršiukas jau pažìndo DŽ1. Tie paršiukai pažìnda pažìnda, tai vėl reikia sugaudyt, vėl ton duonkepėn sukelt Kp. Du teliukai: vieną pagirdėm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžįsti — 1. intr. K, NdŽ imti žįsti, pažįsti: Pusvalandis išėjo, i paršiukai užžìndo Šmk. | refl.: Kai [veršelis] daug užsižìnda krekeno – neišvirškina Mžš. 2. tr. NdŽ, Mrj žindant nuvarginti, suliesinti: Da neužžįstà kiaulė Vb. Va itoj kumelė žindama …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžįsti — tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižįsti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • arnikas — sm. (1), ar̃nikas (1) Sml bot. graižažiedžių šeimos augalas (Arnica montana): Ar pažįsti arniką – žydi geltonai, gardžiai kvepia Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būvis — bū̃vis sm. (2) 1. K buvimas, būtis, gyvenimas: Gamtoje vyksta kova dėl bū̃vio DŽ. Jau ten nekoks jo bū̃vis Trg. Prastas mūsų visų bū̃vis – darbo daug, o žemė nenaši Skr. Išė[jo] in svietą geresnio būvio ieškot Brt. Buvo toks jau sugriuvęs jų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažįsti — ×dažįsti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drukavoti — ×drukavoti, oja, ojo (l. drukować) tr. 1. SD126 spausdinti: Ar tamsta pažįsti drukavotas litaras? Šln. Drukavota Karaliaučiuj per Joną Daubmaną Mž93. Knygas drukavoti K. ^ Mažai mokytas, o rašo kap drukavote drukavoja (gražiai, aiškiai) Gs. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garbinius — garbìnius, ė smob. (2) J, Š garbanius, kas garbiniuotais plaukais: Ar pažįsti tą garbìnių? Alk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gumbas — gum̃bas sm. (4) 1. medžio (augalo) antauga, sustorėjimas kurioj vietoj, surietėjimas; koks pasipūtimas: Ant beržo buvo išaugęs didelis gum̃bas Lnkv. Ant tos šakos didelis gum̃bas Lž. Aure ant ąžuolo kad išaugę gumbaĩ! Pn. Ąžuolinas gumbas SD57.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”